Showing posts with the label Kutch

ગુજરાત રાજ્યના પોલીસ તંત્રમાં 150 PSIને મળશે PI તરીકે પ્રમોશન

નેશનલ સૂર્ય નમસ્કાર ચેમ્પિયનશિમાં ફરી એક વાર વિરલ યોગ સેન્ટરને પ્રાપ્ત થયો સૂર્ય પુત્ર અને સૂર્ય પુત્રીનો એવોર્ડ.