Showing posts with the label BHACHAU KUTCH

ગુજરાત સરકાર ના કચ્છ માં ખાણ ખનીજ વિભાગ ના ભષ્ટ્રાચાર માં ઓતપ્રોત એવા લાંચીયા અધિકારીઓ ના કારણે ઠેરઠેર બદનામી શું ખરેખર ગેરકાયદેસર રેતી ચોરી અટકાવશે કે પછી?