ગંભી૨ પ્રકારના ગુના કામેના છેલ્લા દોઢેક વર્ષથી તથા પ્રોહીબીશનના ગુના કામેના છેલ્લા પાંચેક મહીનાથી નાસતા ફરતા આરોપીને પકડી પાડતી ભચાઉ પોલીસ

 ગંભી૨ પ્રકારના ગુના કામેના છેલ્લા દોઢેક વર્ષથી તથા પ્રોહીબીશનના ગુના કામેના છેલ્લા પાંચેક મહીનાથી નાસતા ફરતા આરોપીને પકડી પાડતી ભચાઉ પોલીસ

પોલીસ મહાનિરીક્ષકશ્રી જે.આર.મોથલીયા સાહેબ બોર્ડર રેન્જ ભુજ-કચ્છ તથા પોલીસ અધિક્ષકશ્રી સાગ૨ બાગમાર સાહેબ પુર્વ કચ્છ ગાંધીધામ તથા નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી સાગર સાંબડા સાહેબ ભચાઉ વિભાગ નાઓ તરફ્થી જિલ્લામાં નાસતા ફરતા આરોપી પકડી પાડવા આપેલ સુચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ તથા ભચાઉ પોલીસ સ્ટેશનના ઇ.પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર એસ.જી.ખાંભલા તથા સર્વેલન્સ સ્ટાફના માણસો પેટ્રોલીંગમાં હતા દરમ્યાન ભચાઉ પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેકટર એસ.જી.ખાંભલા નાઓને ખાનગી રાહે બાતમી હકીકત મળેલ કે ભચાઉ પોલીસ સ્ટેશન ગુ.૨.નં 0૬૬/૨૦૨૨ ઇ.પી.કો કલમ ૩૩૩ ૩૦૭ ૩૨૩ ૧૪૩ ૧૪૭ ૧૪૯ ૨૯૪(૫) તથા જી.પી.એક્ટ કલમ ૧૩૫ મુજબના ગુના કામે છેલ્લા દોઢેક વર્ષથી તથા ભચાઉ પોલીસ સ્ટેસન ગુ.૨.નં ૦૧૨૨/૨૦૨૩ પ્રોહી કલમ ૬૫(એ)(ઈ) ૧૧૬(બી) ૮૧ મુજબના ગુના કામેના પાંચેક મહિનાથી નાસતા ફરતા આરોપી ઘનશ્યામ રાણા કોલી ઉ.વ ૨૬ ૨હે મનફરા તા.ભચાઉ વાળો પોતાના ઘરે હાજ૨ હોઇ જે બાતમી હકીકત આધારે સદર હું બાતમી હકીકત વાળી જગ્યાએ જઈ મજકુર ઇસમને પકડી પાડી પકડાયેલ ઇસમ વિરૂધ્ધ ધોરણસર કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે.

પકડાયેલ આરોપી:(૧) ઘનશ્યામ રાણા કોલી ઉ.વ ૨૬ રહે મનફરા તા.ભચાઉ

નીચેના ગુના કામે આરોપી પકડવાનો બાકી છે. (૧) ભચાઉ પોલીસ સ્ટેશન ગુ.ર.નં ૬૬/૨૦૨૨ ઇ.પી.કો કલમ ૩૩૩ ૩૦૭ ૩૨૩ ૧૪૩ ૧૪૭ ૧૪૯ ૨૯૪(૫) તથા જી.પી.એક્ટ કલમ ૧૩૫ મુજબ (૨)ભચાઉ પોલીસ સ્ટેસન ગુ.૨.નં ૭૧૨૨/૨૦૨૩ પ્રોહી કલમ ૬૫(એ)(ઈ) ૧૧૬(બી) ૮૧ મુજબ 


આ કામગી૨ી ઇ.પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર એસ.જી.ખાંભલા તથા સર્વેલન્સ સ્ટાફ દ્વારા કરવામાં આવેલ છે.

0/Post a Comment/Comments

Stay Conneted

Domain