લખાગઢ ગામની સીમમાંથી જુગા૨નો ગણનાપાત્ર કેસ શોધી કાઢતી આડેસ૨ પોલીસ

 લખાગઢ ગામની સીમમાંથી જુગા૨નો ગણનાપાત્ર કેસ શોધી કાઢતી આડેસ૨ પોલીસ

માનનીય પોલીસ મહાનિરીક્ષક શ્રી જે.આર.મોથલીયા સાહેબ બોર્ડર રેન્જ ભુજ તથા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી સાગર બાગમા૨ સાહેબ, પૂર્વ કચ્છ ગાંધીધામ તથા ના.પો.અધિ.શ્રી સાગર સાંબડા સાહેબ, ભચાઉ વિભાગ ભચાઉ તથા સી.પી.આઇ.શ્રી જે.બી.બુંબડીયા સાહેબ નાઓની સુચના-માર્ગદર્શન મુજબ પૂર્વ કચ્છ જીલ્લામાં ચાલતી ગેરકાયદેસર પ્રોહીબિશન/ જુગા૨ અંગેની બદી નેસ્ત નાબુદ કરવા સારૂ અસ૨કા૨ક કામગીરી કરવા કડક સુચના આપેલ હોઇ. જે અન્વયે આડેસર પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ સબ ઇન્સપેક્ટર બી.જી.રાવલ તથા પોલીસ સબ ઈન્સપેક્ટર ડી.જી.પટેલ નાઓ પોલીસ સ્ટાફના માણસો સાથે અલગ અલગ ટીમ બનાવીને પો.સ્ટે.વિસ્તારમાં પેટ્રોલીંગમાં હતા.તે દરમ્યાન પો.સબ.ઈન્સ.બી.જી.રાવલ નાઓને મળેલ બાતમી હકિકત આધારે “લખાગઢ ગામની કા૨ીધા૨ સીમમાં ખુલ્લામાં બાવળોની ઝાડી નીચે પૈસા વડે હારજીતનો જુગા૨ ૨મતા ઈસમોને પકડી પાડી” તેઓ વિરૂધ્ધ આડેસર પોલીસ સ્ટેશનમાં જુગા૨ ધારાની કલમ તળે ગુનો રજીસ્ટર્ડ કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધ૨વામાં આવેલ છે.

- પકડાયેલ આરોપી (૧)આલાભાઈ લગધી૨ભાઈ આહિર, ઉ.વ.૪૨, ધંધો.ખેતી, રહે.બકુત્રા, તા.સાંતલપુર, જી.પાટણ (૨)કાનાભાઈ રત્નાભાઈ આહિર, ઉ.વ.૩૪, ધંધો.ખેતી, રહે.લખાગઢ, તા.૨ા૫૨, ૭.ભુજ કચ્છ (૩)આલાભાઈ ખેંગા૨ભાઈ આહિર, ઉ.વ.૩૪, ધંધો.ખેતી, રહે.ધોકાવાડા, તા.સાંતલપુર, જી.પાટણ (૪)૨તનભાઈ બાઉભાઈ ઘીંગાણી (રાજપુત), ઉ.વ.૫૦, ધંધો.ખેતી, રહે.ભીમાસર, તા.૨ા૫૨, જી.ભુજ (૫)જીવણભાઈ જેઠાભાઈ આહિર, ઉ.વ.૫૦, ધંધો.ખેતી, રહે.સુખપર,તા.૨૫૨,૭.ભુજ કચ્છ 

નાશી જનાર ઈસમ (૧) બબાભાઈ ડાયાભાઈ આહિર, રહે.લખાગઢ, તા.૨ા૫૨

કબ્જે કરેલ મુદ્દામાલ (૧) રોકડા રૂપિયા - ૫૭.૦૦૦/- (૨) મોબાઈલ ફોન નંગ - ૨ - કિમત - ૧૦.૦૦૦/- (૩) ૧ સ્વીફ્ટ કાર તથા ૩ મો.સા કિમત - ૩,૫૫,૦૦૦/- (૪) ગંજી પાના નંગ - પર  કિમત - ૦૦/- કુલ કિમત - ૪,૨૨,૦૦૦/-

કામગી૨ી ક૨ના૨ પોલીસ અધિકારી/કર્મચારી:- આ કામગીરીમાં પોલીસ સબ ઇન્સપેક્ટર શ્રી બી.જી.રાવલ તથા પોલીસ સબ ઈન્સપેક્ટર ડી.જી.પટેલ તથા આડેસર પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ સ્ટાફ દ્વારા કરવામાં આવેલ છે.

0/Post a Comment/Comments

Stay Conneted

Domain