આડેસર ગામે રેલવે ફાટક થી પોલીસ સ્ટેશન સુધી થયેલ દબાણ બાબત

 આડેસર ગામે રેલવે ફાટક થી પોલીસ સ્ટેશન સુધી થયેલ દબાણ બાબત


આડેસર ગામે જુના નેશનલ હાઈવે પર ચાર રસ્તા પર જે વિસ્તાર સીમ તળ માં લાગુ પડે છે . જેમાં અત્યારે હાલ ની સ્થિતિ એ દબાણ થઇ ગયેલ છે . ગામના અમુક લોકો એ મીલીભગતથી ગ્રામ પંચાયત ની ખોટી અને ગેરકાયદેસર આકારણી ઉભી કરી સરકારી જમીન વેચી નાખી મોટુ કૌભાંડ કરેલ છે . આ બાબતે યોગ્ય તપાસ કરી આગળ ની કાયદેસર ની કાર્યવાહી કરવા અમારી વિનંતી છે.


 હાલ થી ગ્રામપંચાયત ની આકારણી માં જે વર્ષ 2020 / 21 ના સમયગાળા માં બનેલ છે . આકારણી માં જમીન નંબર નાખી સરકારી જમીન દસ્તાવેજ થી વેચાણ કરી નાખેલ છે . આ બાબતે યોગ્ય તપાસ કરી કડક કાર્યવાહી કરવા વિનંતી કરવામા આવી.

0/Post a Comment/Comments

Stay Conneted

Domain