વર્ષ-૨૦૨૦ થી વર્ષ-૨૦૨૩ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન પકડાયેલ વિદેશી દારૂના જથ્થાનો નાશ કરતી લાકડીયા પોલીસ

વર્ષ-૨૦૨૦ થી વર્ષ-૨૦૨૩ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન પકડાયેલ વિદેશી દારૂના જથ્થાનો નાશ કરતી લાકડીયા પોલીસ


મે.પોલીસ મહાનિરીક્ષકશ્રી જે.આર.મોથલીયા સાહેબ સરહદી રેન્જ ભુજ કચ્છ તથા મે.પોલીસ અધિક્ષકશ્રી મહેન્દ્ર બગડીયા સાહેબ પુર્વ કચ્છ ગાંધીધામ તથા મે.નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી સાગર સાંબડા સાહેબનાઓએ તમામ પોલીસ સ્ટેશનોમાં પકડાયેલ પરપ્રાંતિય દારૂના જથ્થાનો નામદાર કોર્ટમાંથી હુકમો મેળવી સત્વરે નાશ કરવા માટે જરુરી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા આપેલ સુચના આધારે પોલીસ ઇન્સપેકટરશ્રી આર.આર.વસાવા લાકડીયા પોલીસ સ્ટેશનનાઓ દ્વારા નામદાર ભચાઉ કોર્ટના હુકમ નં-૧૪૧૪/૨૦૨૦,૧૪૧૫/૨૦૨૦,૧૫/૨૦૨૩, ૩૨૪/૨૦૨૩, ૩૨૫/૨૦૨૩ વાળા અલગ-અલગ હુકમો મેળવી આજરોજ ભચાઉ મધ્યે આવેલ ગણેશ ટીંબા વિસ્તારના ખુલ્લા ગ્રાઉન્ડમાં મે.સબ ડીવિઝનલ મેજીસ્ટ્રેટ સાહેબ ભચાઉ તથા મે.નાયબ પોલીસ અધિક્ષક સાગર સાંબડા સાહેબ ભચાઉ વિભાગ ભચાઉ તથા પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર આર.આર.વસાવા લાકડીયા પોલીસ સ્ટેશન અને સબ ઈન્સ્પેક્ટરશ્રી નશાબંધી અને આબકારી અંજારનાઓની હાજરીમાં નામદાર કોર્ટના હુકમ મુજબ પંચનામાની વિગતે વિડીયો રેકોર્ડીંગ સાથે લાકડીયા પોલીસ સ્ટેશનમાં વર્ષ-૨૦૨૦ થી વર્ષ-૨૦૨૩ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન કિંમત રૂ.૧૩,૫૭,૪૩૫/-નો પકડાયેલ વિદેશી દારૂના જથ્થાનો નાશ કરવામાં આવેલ છે. નાશ કરવામાં આવેલ દારૂના જથ્થાની વિગત નીચે મુજબ છે.


વર્ષ-૨૦૨૦ થી ૨૦૨૩ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાનનો નાશ કરવામાં આવેલ દારૂનો જથ્થો


1 - વિદેશી દારૂની અલગ-અલગ બ્રાન્ડની ૭૫૦ એમ.એલની બોટલો - બોટલ નંગ - ૩૫૧૫ કુલ કિમત - ૧૨,૯૪,૨૩૫/- (2) વિદેશી દારૂની અલગ-અલગ બ્રાન્ડની ૧૮૦ એમ.એલની બોટલો - બોટલ નંગ - ૨૧૪ - કુલ - કિમત - ૨૧,૪૦૦/- (3) અલગ-અલગ બ્રાન્ડના ૫૦૦ એમ.એલના બીયર ટીન બોટલો - બોટલ નંગ - ૪૧૮ કુલ કિમત - ૪૧,૮૦૦/- મુદામાલની કુલ કિંમત રૂપિયા - ૧૩,૫૭,૪૩૫ -


આ કામગીરીમાં પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર આર.આર.વસાવા તથા એ.એસ.આઈ ઈસ્માઈલ એમ.ચાકી અને વુ.પો.કોન્સ. રંજનબેન રાઠોડ નાઓ જોડાયેલ હતા

.

0/Post a Comment/Comments

Stay Conneted

Domain