ભંગારના વાડામાં વાહનો પર બનાવટી નંબરો લગાવી વેચાણ કરતા ઇસમોનો પર્દાફાસ કરતી અંજાર પોલીસ

અંજાર પોલીસ સ્ટેશન પૂર્વ કચ્છ - ગાંધીધામ - - GUJARAT POLICE GUJARAT POLICE ૦૩/૦૬/૨૦૨૧ પ્રેસ નોટ 


ભંગારના વાડામાં વાહનો પર બનાવટી નંબરો લગાવી વેચાણ કરતા ઇસમોનો પર્દાફાસ કરતી અંજાર પોલીસ સરહદી રેન્જ ભુજના મહે.પોલીસ મહાનિરીક્ષક સાહેબ શ્રી જે.આર. મોથાલીયા સાહેબ તથા પુર્વ કચ્છ ગાંધીધામના પોલીસ અધિક્ષક શ્રી મયુર પાટીલ સાહેબ પુર્વ કચ્છ ગાંધીધામ નાઓ તથા નાયબ પોલીસ અધિક્ષક શ્રી ડી.એસ.વાઘેલા સાહેબ અંજાર વિભાગ અંજાર નાઓએ સૂચના આપેલ કે જીલ્લામાં વાહન ચોરીના બનાવો બનતા હોઇ જે બનાવો શોધી કાઢવા સૂચના આપેલ જેથી ના.રા. દરમ્યાન વાહન સબંધી ગુન્હાઓ શોધી કાઢવા પ્રયત્નશીલ હતા તે દરમ્યાન પો.ઇન્સ.શ્રી એમ.એન.રાણા સાહેબને ખાનગી રાહે બાતમી હકિક્ત મળેલ કે અંજાર - ભુજ બાયપાસ રોડ પર ઓમનગર રોડ પર ક્રિષ્નાનગર -૨ માં આવેલ " ઝમઝમ સ્કેપ " નામના ભંગારના વાડામાં ચોરીના કે છળ કપટથી મેળવેલ વાહનોના રજી. નંબર બીજા વાહનો પર લગાવી તે વાહનોના ચેસીસ નંબર તથા એજીન નંબર પણ બીજા વાહન પર લગાવી લઇ તે વાહનો ગ્રાહકોને વેચી દેતા હોવાની બાતમી આધારે રેડ કરી ભંગારના વાડામાથી એક કાળા કલરની સ્વીફ્ટ VDI ગાડી જેના રજી.નં - જીજે - ૧૨ - એઈ -૩૮૬૬ તેના એંજીન નંબર ચેસીસ નંબરનું લેબલ કાઢી નાખેલ તેમજ તેના ચેસીસ નં- MA ૩ FKEB ૧s ૦૦૩૭૭૪૦૪ K ૮ વાળા વેલ્ડીંગથી ફીટ કરી બીજા લગાવેલ અને તે વાહનના રજી.નંબર આધારે ઈ પોકેટ કોપમાં વેરીફાઈ કરતા તે વાહન હારૂન ઉમર કુંભાર રહે.અંજાર વાળાના નામે અને સફેદ કલરની ગાડી હોવાનું જણાયેલ જયારે મળી આવેલ ગાડી કાળા રંગની હોઇ જેથી મળી આવેલ ઇસમને છે પૂછતા તે મુળ ગાડી રજી.નં- TN - ૧૦ - AB - ૮૭૯૦ વાળી હોવાનું જણાવેલ જેથી આ ગાડી રજી.નં- TN - ૧૦ - AB - ૮૭૯૦ વાળી ગાડી બાબતે પોકેટ કોપમાં સર્ચ કરતા તે ક્રિષ્ના રતીલાલ રાઠોડ રહે . રમનપુરમ ચેન્નાઈ વાળાના નામે અને કાળા કલરની હોવાનું જણાઇ આવેલ જેથી આ ગાડીની કિ.રૂ .૨,૦૦,૦૦૦ / ૦૦ વાળી મળી આવેલ તેમજ જે ગાડી કાપી આ ગાડીમાં રજી . નંબર તથા ચેસીસ નંબર લગાવેલ તે કપાયેલી ગાડીની બોડી એજીન તથા સ્પેર પાર્ટનો ભંગાર મળી આવતા કિ.રૂ .૧૦૦૦૦ / - ગણી શક પડતા મુદામાલ તરીકે કન્જ કરી તેના વિરુધ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી તેની પૂછ પરછ દરમ્યાન બીજી ચાર ગાડીઓમાં પણ આ રીતે રજી.નંબ્ર તથા એજીન ચેચીસ નંબર બદલાવી વેચી દીધેલ હોવાનુ જણાવેલ.જેથી તેણે વેચેલ અન્ય ચાર વાહનો પણ કજે કરી તેના વિરુધ્ધ અત્રેના પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુ.ર.ન. ૧૧૯૯૩૦૦૩૨૧૦૭૦૧૯/૨૦૨૧ ઇ.પી.કો.કલમ -૪૨૦ ૪૬૫ ૪૬૭ ૪૬૮ ૧૨૦ ( બી ) મુજબ ગુનો રજી . કરી વાહનોના નંબરો બદલાવી નાખી વેચી દેવાના સ્કેન્ડલનો પર્દાફાસ કરવામાં આવેલ છે વધુ તપાસ હાથ ધરેલ છે અને નીચે જણાવેલ આરોપીઓ પાસેથી વાહનો ખરીદ કરેલ હોય અને છેતરાયેલ હોવાનું જણાય તો અંજાર પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કરવો . પકડાયેલ આરોપી હારૂન ઉમર કુંભાર ઉ.વ .૨૬ રહે.ધોબી ફળીયુ , શેખ ટીંબા રોડ , અંજાર હાજર ના મળી આવેલ આરોપી કાસમ આમદ કુંભાર રહેઅંજાર.


કબજે કરેલ મુદામાલ : ( ૧ ) મારૂતી ૮૦૦ ગાડી નં- GJ - ૧૨ - AP - ૪૮૯૧ વાળી કિ.રૂ .૫૦,૦૦૦ / ( ૨ ) અલ્ટો ગાડી નં- GJ - ૧૨ - AE - ૩૭૦૨ વાળી કિ.રૂ .૫૦,૦૦૦ / ( ૩ ) અલ્ટો ગાડી નં- GJ - ૧૨ - AK - ૬૧૬૩ વાળી કિ.રૂ .૫૦,૦૦૦ / ( ૪ ) અલ્ટો ગાડી નં- GJ - 12 - J - 7853 વાળી કિ.રૂ .૫૦,૦૦૦ / ( ૫ ) સ્વીફ્ટ ગાડી નં . GJ - 12 - AE - ૪૮૬૬ વાળી કિ.રૂ .૨,૦૦,૦૦૦ / ( ૨ ) ગાડી નંગ -૧ નો ભંગાર કિ.રૂ .૧૦,૦૦૦ / કુલ કિ.રૂ .૧૪,૧૦,૦૦૦ / આ કામગીરીમાં અંજાર પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સપેક્ટર શ્રી એમ.એન.રાણા સાહેબ તથા અંજાર પોલીસ સ્ટાફના માણસો સાથે રહેલ હતા .

0/Post a Comment/Comments

Stay Conneted

Domain