આજ રોજ ભચાઉ તાલુકા આમ આદમી પાર્ટી નો સ્નેહમિલન કાર્યક્રમ નવા કટારિયા રાજબાઇ મા ના મંદિર મા યોજાયો

કચ્છ – નવા કટારીયા – તારીખ – ૦૪/૦૧/૨૦૨૨ મગળવાર – આજ રોજ ભચાઉ તાલુકા આમ આદમી પાર્ટી નો સ્નેહમિલન કાર્યક્રમ

Read more
error: