સુરતમાં વેસુ વિસ્તારમાં સ્પાની આડમાં ચાલતાં કૂટણખાનાં પર પોલીસ નો છાપો

સુરત જિલ્લાના વેસુ વિસ્તારમાંથી મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે વેસુ વિસ્તારમાંથી સ્પાની આડમાં ચાલતાં કુટણખાના પર ફરી પોલીસના છાપો ૬ જેટલી મહિલાઓ સહિત ૪ ગ્રાહકોની પોલીસ દ્વારા અટકાયત ઝડપાયેલા ગ્રાહકો શ્રીમંત ઘરના હોવાની હકીકત વેસુ વિસ્તારમાં આવેલા સફલ સ્ક્વેરમાં ચાલતું હતું કૂટણખાનું હાલ જ અઠવાડિયા અગાઉ મિસિંગ શેલ દ્વારા પણ અન્ય સ્પા પર છાપો મારવામાં આવ્યો હતો વિદેશી યુવતીઓને ટુરિસ્ટ વિઝા પર બોલાવી કરાવાય દેહ વેપારનો ધંધો મિસિંગ શેલની કાર્યવાહી બાદ ઉમરા પોલીસની મોડી મોડી કાર્યવાહી – રીપોટર – સુનિલ ગાંજાવાલા સુરત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: