સાળી સમાજ યુવા સંગઠન ઘ્વારા ખેલો ઇન્ડિયા કેમ્પન ના અંતર્ગત “સાળી સમાજ પ્રીમિયર લીગ (SSPL-3) નું આયોજન

સુરત સાળી સમાજ યુવા સંગઠન ઘ્વારા ખેલો ઇન્ડિયા કેમ્પન ના અંતર્ગત “સાળી સમાજ પ્રીમિયર લીગ (SSPL-3) નું આયોજન ખારવાસા ગ્રાઉન્ડ ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં ૧ ૪ જેટલી ટીમોં ભાગ લીધો હતો જેમાં સાળી સન્સ વિજેતા થઈ. સમસ્ત સમાજમાં એકતા જળવાઈ રહે એ હેતુથી દર વર્ષે ક્રિકેટ મેચની ટુર્નામેન્ટ રાખવામાં આવે છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: