તુર્કી ફેસ્ટિવલમાં સુરત નાં પ્રિયંકી પટેલ ડાન્સ એકેડેમીનાં વિદ્યાર્થીઓ રજૂ કરશે ભારત નાં લોકનૃત્યો

સુરત શ્રીમતી સ્મિતા પટેલ અને પ્રિયંકી પટેલ સંચાલિત પ્રિયંકી પટેલ ડાન્સ એકેડેમીનાં વિદ્યાર્થીઓ તુર્કી નાં ઇન્ટરનેશનલ ફોલ્ક ડાન્સ ફેસ્ટિવલમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાં જઈ રહ્યાં છે

ત્યાં તેઓ ભારતનાં વિવિધ લોક નૃત્ય રજૂ કરશે – રીપોટર – સુનિલ ગાંજાવાલા સુરત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: