રાપર પો.સ્ટે . વિસ્તારના ડાભુંડા ગામેથી ઈગ્લીશ દારૂનો ( પ્રોહિબીશનનો ) ગણનાપાત્ર કેસ શોધી કાઢતી રાપર પોલીસ 

મ્હે પોલીસ મહાનિરીક્ષક શ્રી સરહદી રેન્જ ભુજશ્રી જે.આર.મોથલીયા સાહેબ તથા પોલીસ અધિક્ષકશ્રી મયુર પાટીલ સાહેબ , પુર્વ કચ્છ ગાંધીધામનાઓની સુચના તથા નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી કે.જી.ઝાલા સાહેબ ભચાઉ વિભાગ ભચાઉ નાઓના માર્ગદર્શન હેઠળ પુર્વ કચ્છ જીલ્લામાં ચાલતી ગેરકાયદેસર પ્રોહીબીશન અંગેની બદી નેસ્ત – નાબુદ કરવા સુચના આપેલ હોઇ જે અન્વયે રાપર પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટરશ્રી એમ.એન.રાણા નાઓના માર્ગદર્ષન હેઠળ પો.સબ.ઈન્સ વી.એલ.પરમાર રાપર પો.સ્ટે.વિસ્તારમા પેટ્રોલિંગમા હતા તે દરમ્યાન ડાભુંડા ગામે આવેલ આરોપી અજુભા કરશનજી રાઠોડ ઉ.વ -૪૫ રહે – ડાભુંડા તા – રાપર કચ્છવાળો કબ્જા – ભોગવટાના રહેણાંક મકાનમા વિદેશી દારૂ – બીયર ની અલગ અલગ બ્રાન્ડની બોટલો નંગ ૭૪ તથા અંગ્રેજી દારૂના ક્વાટરીયા- ૧૬૫ તથા બીયર નંગ -૨૪ એમ કુલ કિ.રૂ .૪૪,૮૦૦ / -નો પ્રોહિબીશનનો મુદ્દામાલ મળી આવતા પ્રોહિબીશન એક્ટ હેઠળ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરેલ છે . 

પકડાયેલ આરોપીનુ નામઃ અજુભા કરશનજી રાઠો ડ ઉ.વ -૪૫ રહે – ડાભુંડા તા – રાપર 

હાજર મળી ન આવેલ આરોપીનુ નામઃ જ્યપાલસિંહ ગંભીરસિંહ સોઢા રહે.ડાભુડા તા – રાપર કચ્છવાળા 

કબ્જે કરેલ મુદામાલઃ ભારતીય બનાવટની અલગ અલગ બ્રાન્ડની બોટલો નંગ ૭૪ તથા બીયર નંગ -૨૪ તથા અંગ્રેજી દારૂના ક્વટરીયા નંગ -૧૬૫ એમ કુલ કિ.રૂ .૪૪,૮૦૦ / – નો પ્રોહિબીશનનો મુદ્દામાલ 

કામગીરી કરનાર પોલીસ અધિકારી / કર્મચારીઃ પોલીસ સબ ઈન્સ્પેક્ટર શ્રી વી.એલ.પરમાર તથા રાપર પોલીસ સ્ટાફ દ્વારા ઉપરોક્ત સફળ કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: