રાપર નાયબ મામલતદાર મહેસુલ ની બદલી થતાં વિદાયમાન આપવામાં આવ્યું નવા ને આવકાર

રાપર તાજેતરમાં જિલ્લા કલેકટર દ્વારા નાયબ મામલતદારો ની બદલી કરવામાં આવી છે જેમાં રાપર તાલુકા મામલતદાર કચેરી મા ફરજ બજાવતા નાયબ મામલતદાર મહેસુલ મહેશ ભાઈ ઠક્કર ની ભુજ આરટીઓ કચેરી ખાતે ખાસ વસુલાત અધિકારી તરીકે થતા આજે રાપર મામલતદાર કે. આર ચૌધરી ના અધ્યક્ષ સ્થાને વિદાયમાન આપવામાં આવ્યું હતું

તો તેમની જગ્યાએ આવેલ મુન્દ્રા થી એન. એલ. ચાવડા ને  આવકાર આપવામાં આવ્યો હતો નાયબ મામલતદાર મહેશ ઠક્કર 1998 થી રાપર મામલતદાર કચેરી મા   ક્લાર્ક થી ભરતી થઈ પ્રમોશન સાથે નાયબ મામલતદાર તરીકે ફરજ બજાવેલ રાપર ખાતે જ નાયબ મામલતદાર તરીકે ફરજ બજાવી હતી

આજે કચેરી સમય દરમિયાન વિદાયમાન આપવામાં આવ્યું હતું જેમાં મામલતદાર કે. આર ચૌધરી નાયબ મામલતદાર એન. એલ. ચાવડા ધૃવ ભાઈ સોલંકી વસંતભાઈ પરમાર ભરત ભાઈ રાજપૂત નિમિશ વસોયા હિતેશ ચૌધરી પ્રવિણ માલી કેશાબેન ચૌહાણ શિલ્પા દરજી પ્રવિણા બેન ચૌહાણ કમલેશ સોલંકી જુસબ હાલા દલસુખ રાઠોડ મોમાયા ભાઈ રાજપૂત જીગર ઠાકોર બીટુ ગોસ્વામી માવજી પરમાર બળુભા સોઢા વિગેરે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા

મામલતદાર કચેરી ના સ્ટાફ દ્વારા મોમેન્ટો અને શાલ ઓઢાડી સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું ઉપરાંત નવા આવેલા નાયબ મામલતદાર ચાવડા ને આવકાર આપ્યો હતો

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: