હિન્દૂ સમાજ દ્વારા આજે રાપર મધ્યે મામલતદાર શ્રી ને આવેદન પત્ર આપવામાં આવ્યું

હિન્દૂ યુવા સંગઠન રાપર તાલુકા અને રાપર તાલુકાના ગામો ના હિન્દૂ સમાજ દ્વારા આજે રાપર મધ્યે મામલતદાર શ્રી ને આવેદન પત્ર આપવામાં આવ્યું જેમાં હિન્દૂ કિશન ભાઈ ભરવાડ ના હત્યારા ઓ ફાંસી ની સજા ની માંગ કરવામાં આવી અને પરિવાર ને યોગ્ય ન્યાય ની માંગ કરવામાં આવી અને આપડા હિન્દૂ સમાજ ની દીકરી ઉપર રાધનપુર વિધર્મી દ્વારા જે હુમલો કરવામાં આવ્યો એના દોસીઓ પર કડક કાર્યવાહી અને ફાંસી ની માંગ કરવામાં આવી

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: