આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ નિમિત્તે રાજકોટ પોલીસ કમિશનર શ્રી ખુર્શીદ અહમદ તરફ થી દેહ વેપાર કરતી મહિલા ઓ ને રોજગાર માટે તેમને અલગ અલગ કામ શીખવાડવામાં આવશે અને તેમના બાળકોને અભ્યાસનો ટોટલ ખર્ચો રાજકોટ સીટી પોલીસ આપશે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: