ભારતીય બનાવટના વિદેશી દારૂનો ગણનાપાત્ર કેશ શોધી કાઢતી અંજાર પોલીસ 

મહે.પોલીસ મહાનિરીક્ષક સા.શ્રી જે.આર.મોથલીયા સાહેબ તથા પોલીસ અધિક્ષક સા.શ્રી પુર્વ- કચ્છ ગાંધીધામ તથા નાયબ પોલીસ અધિક્ષક શ્રી એમ.પી.ચૌધરી સાહેબ અંજાર વિભાગનાઓની સુચના તથા માર્ગદર્શન હેઠળ પ્રોહીબીશનની બદીને નેસ્ત નાબૂદ કરવા સૂચના કરેલ હોઇ જે અન્વયે પોલીસ ઇન્સપેક્ટરશ્રી અંજાર પોલીસ સ્ટેશન નાઓ આવી પ્રોહીબીશનની બદીને નેસ્ત નાબૂદ કરવા સારૂ સતત પ્રયત્નશીલ રહી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમા ચાલતી આવી પ્રવૃતિ કરતા ઇસમો પર સ્ટાફના માણસો તથા ખાનગી બાતમીદારો મારફતે સતત વોચ રખાવી આવી બધી નેસ્ત નાબુદ કરવા પ્રયત્નશીલ હતા તે દરમ્યાન પોલીસ ઇન્સપેક્ટર શ્રી એસ.એન.ગડુ અંજાર પોલીસ સ્ટેશન નાઓને ખાનગી રાહે ચોક્કસ બાતમી હકીકત મળેલ છે કે , મયુરસિંહ મહેન્દ્રસિંહ જાડેજા રહે.મ.ન.પ ૬ , ગુરૂકુળ -૨ , અંજાર વાળો પોતાના મકાનની બહાર પોતાના કબ્જાની વેન્ટો કાર નં- GJ 12 – AR – 9543 વાળીમાં ભારતીય બનાવટનો વિદેશીદારૂભરીને તેના ઘર પાસે રાખેલ છે તેવી ચોક્કસ બાતમી હકીકત આધારે સ્ટાફના માણસો સાથે રેઇડ કરી વેન્ટો કાર નં- GJ – 12 – AR – 9543 ગાડી પકડી પાડી તેમાથી નીચે મુજબનો ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂ તથા કાર કબ્જે કરી હાજર ન મળી આવેલ આરોપી વિરુધ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહિ હાથ ધરેલ છે . હાજર ન મળી આવેલ આરોપી : મયુરસિંહ મહેન્દ્રસિંહ જાડેજા રહે.મ.ન.પ ૬ , ગુરૂકુળ -૨ , અંજાર 

કબ્જે કરેલ મુદામાલ : ( ૧ ) ભારતીય બનાવટની વિદેશી દારૂની ૭૫૦ મીલીની બોટલો નંગ -૧૫૬ કિ.રૂ .૫૮૫૦૦ / ( ૨ ) વેન્ટો કાર નં- GJ – 12 – AR – 9543 કિ.રૂ. ૩,૦૦,૦૦૦ / ૦૦ કુલ્લે કિ.રૂ .૩,૫૮,૫૦૦ / – 

આ કામગીરીમાં અંજાર પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સપેક્ટર શ્રી એસ.એન.ગડુ સાહેબ સાથે અંજાર પોલીસ સ્ટાફના માણસો સાથે રહેલ હતા .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: