રાજપૂત સમાજ દ્વારા ૨૧ નવદંપતી ના સમુહ લગ્ન ખંભાત ના પાંદડ ગામ ખાતે યોજાયા

આણંદ જિલ્લાના ખંભાત અને તારાપુર તાલુકા ના રાજપૂત સમાજ ના ૨૧ નવદંપતી ના સમુહ લગ્ન ખંભાત તાલુકા ના પાંદડ ગામ ખાતે રાજપૂત સમાજ દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું. આ સમુહ લગ્ન મા રાજપૂત સમાજ ના વડીલો, આગેવાનો અને મોટી સંખ્યામાં સર્વે સમાજ ચિંતકો હાજર રહ્યા હતા અને આ ૨૧ નવ દંપતી ને આશીર્વાદ આપી હતા નવદંપતી ને જીવન મા સુખ શાંતિમય જીવન વધતી કરે તેવી પ્રાર્થના કરવા મા આવી હતી. રિપોર્ટર-મહમંદ રફિક જે દિવાન આણંદ તારાપુર

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: