શ્રી રાણી લક્ષ્મી બાઈ ન. પ્રા. શાળા ક્રમાંક ૨૬૨ માં સ્વામી વિવેકાનંદજી ૧૫૯ ની જન્મ જયંતિ વર્ચ્યુઅલ મોડ થકી ઉજવવા માં આવી

શ્રી રાણી લક્ષ્મી બાઈ ન. પ્રા. શાળા ક્રમાંક ૨૬૨ માં સ્વામી વિવેકાનંદજી ૧૫૯ ની જન્મ જયંતિ વર્ચ્યુઅલ મોડ થકી ઉજવવા માં આવી. વિશ્વના અધિકાંશ દેશોમાં કોઈને કોઈ દિન યુવા દિનના રૂપમાં મનાવવામાં આવતો હોય છે. ભારત દેશમાં સ્વામી વિવેકાનંદની જન્મ જયંતિ, અર્થાત ૧૨ મી જાન્યુઆરીના દિવસને પ્રતિવર્ષ રાષ્ટ્રીય યુવા દિનના રૂપમાં મનાવવામાં આવે છે. ત્યારે યુગપુરૂષ સ્વામી વિવેકાનંદજી ની “૧૫૯ મી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે શાળામાં વક્રુત્વ અને નિબંધ સ્પર્ધા યોજાઈ હતી. શાળા પરિવાર ના સર્વે શિક્ષક મિત્રો તેમજ સી. આર. સી. શ્રી અંકલેશ ભાઈ ઉપસ્થિત રહી શ્રી વિવેકાનંદ સ્મૃતિ સ્થાને શ્રધ્ધાસુમન અર્પણ કરીને ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: