રાધે રાધે ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દવારા દર વર્ષ ની જેમ આ વર્ષે પણ બરોડા મોચી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ ના સમૂહ લગન મા લગન કન્યા ને કરિયાવર આપવામાં આવ્યું

મોચી સમાજ ટ્રસ્ટ દવારા દર વર્ષે રાધે રાધે ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ ને આમંત્રણ આપવામાં આવે છે આ વર્ષે પણ આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું જે થકી રાધે રાધે ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દવારા લગન કરનાર દંપતી ને ત્યાં જય કરિયાવર આપવા આવ્યું હતું ટ્રસ્ટ ના ટ્રસ્ટી દવારા નાયશા ફોઉન્ડેશન ના ટ્રસ્ટી તરીકે કૃણાલ મિસ્ત્રી ને પણ બોલવામાં આવ્યા હતા તેની સાથે રાધે રાધે ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટી ના મેમ્બર્સ પણ હાજર રહ્યા હતા જેમાં પ્રકાશભાઈ વીણાબેન પ્રકાશભાઈ ભદ્રેશભાઈ આરતી બેન અને નિલેશભાઈ એ હાજરી આપી હતી મીનાક્ષીબેન મોદી અને મોચી સમાજ નો ખૂબ ખૂબ આભાર – 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: