ખેરાલુ શહેરમાં દરવર્ષે જેમ દસેરા પવૅ જલેબી અને ફાફડા વેચાણ નુ આયોજન કરાયું

ખેરાલુ પાણીયાવાસ ની વાડી આગળ અને બ્રહ્માણી માતાજી ના મંદિર માં વેચાણ નુ આયોજન

બજરંગ ચશકા ગૃપ આયોજીત દશેરાના દિવસે વહેલી સવારથી બપોર સુધી જ વેચાણ
ગરમાગરમ ગોળ અને ખાંડ ની જલેબી ફાફડા સહિત બટાકા વડા ખમણ ચોળાફળી મળશે

એડવાન્સ બુકિંગ માટે ૭૦૪૬૬૪૪૮૮૮
૯૨૬૫૦૦૮૦૭૪
૯૭૨૩૩૦૪૮૯૬

ઉપર સંપર્ક કરો વહેલા તે પહેલાના ધોરણે વેચાણ

રીપોટર ફારૂક મેમણ ખેરાલુ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: