વર્લી મટકા જુગારનો કેસ શોધી કાઢતી આદિપુર પોલીસ પોલીસ

મહાનિરીક્ષકશ્રી જે.આર.મોથાલીયા સાહેબ , બોર્ડર રેન્જ , ભુજ – કચ્છ તથા પોલીસ અધિક્ષકશ્રી પૂર્વ – કચ્છ ગાંધીધામ નાઓએ પ્રોહી – જુગારની પ્રવૃતિઓ નેસ્ત નાબુદ કરવા સુચના આપેલ હોય જે અન્વયે નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી મુકેશ ચૌઘરી સાહેબ અંજાર વિભાગ અંજાર તથા સી.પી.આઈ.શ્રી એસ.એન.કરંગીયા સાહેબનાઓના માર્ગદર્શન હેઠળ પો.સબ.ઇન્સ.શ્રી એચ.એસ.તિવારી સાહેબ સાથે આદિપુર પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ સ્ટાફ પો.સ્ટે વિસ્તારમાં પેટ્રોલીંગમા હતા ત્યારે એ.એસ.આઇ ભુપેન્દ્રસિંહ જાડેજા નાઓને મળેલ બાતમી હકીકત આધારે સાતવાડી અંબે માતાજીના મંદીર પાસે ખુલ્લા ચોકમા વર્લી મટકાનો જુગાર રમાડતા નીચે મુજબના આરોપીને પકડી પાડી મજકુર આરોપી વિરૂધ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે . આરોપીઓના નામઃ ( ૧ ) જગદિશ ઉફે સુનિલ રધુભાઇ ટેકવાણી ઉ.વ .૪૧ રહે . સાતવાડી આદિપુર કબ્જે કરેલ મુદામાલ : રોકડ રૂા . ૫૪૯૦ / – તથા મોબાઇલ નંગ .૦૨ કિ.રૂા .૧૦,૦૦૦ / કુલે કિ.રૂા . ૧૫,૪૯૦ / – નો મુદામાલ મળી આવેલ

આ કામગીરી આદિપુર પોલીસ સ્ટેશનના પો.સબ.ઇન્સ.શ્રી એચ.એસ.તિવારી સાહેબ તથા એ.એસ.આઇ ભુપેન્દ્રસિંહ જાડેજા તથા પો.હેડ.કોન્સ કનુભા ગઢવી તથા દિનેશભાઇ પરમાર તથા પો.કો વનરાજસિંહ દેવલ તથા હરદેવસિંહ ચુડાસમા તથા રાકેશભાઇ ભટોળ તથા દીલીપભાઇ ચૌઘરીનાઓ દ્રારા આ સફળ કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: