ગેરકાયદેસર રીતે દેશી બંદુક રાખનાર એક ઇસમને પકડી પાડતી એસ.ઓ.જી. પશ્ચિમ કચ્છ – ભુજ

શ્રી જે.આર.મોથાલીયા સાહેબ , પોલીસ મહાનિરીક્ષકશ્રી , સરહદી રેન્જ , ભુજ તથા શ્રી સૌરભ સિંઘ સાહેબ , પોલીસ અધિક્ષકશ્રી , પશ્ચિમ કચ્છ ભુજનાઓએ પશ્ચિમ કચ્છ – જીલ્લામાં ગેરકાયદેસર રીતે હથિયાર રાખનાર તેમજ હેરાફેરી તથા વેચાણ કરતાં ઇસમો વિરૂધ્ધ સખત કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવા માટે સુચના આપેલ હોય. જે અનુસધાને એસ.ઓ.જી. પશ્ચિમ કચ્છ – ભુજનાં ઇન્ચાર્જ પોલીસ ઇન્સ્પેકટરશ્રી એ.આર.ઝાલા સાહેબનાં માર્ગદર્શન હેઠળ એસ.ઓ.જી. સ્ટાફનાં માણસો પ્રયત્નશીલ હતા તે દરમ્યાન ખાનગી રાહે બાતમી હકીકત મળેલ કે , ભખરીયા ગામે જતાં રસ્તામાં આવતા બંધ ડામર પ્લાન્ટની પાછળના ભાગે બાવળોની ઝાડીમાં એક ઇસમ બંદુક લઇને ફરે છે જે હકીકત આધારે તુરંત વર્ક આઉટ કરી મજકુર ઇસમ સુમાર હુશેન જત , ઉ.વ .૩૭ , રહે . ગામ . જતવાંઢ તા.ભુજ , જી.કચ્છ વાળાને તેની પાસે રહેલ ગેરકાયદેસર દેશી બનાવટની બંદુક નંગ- ૧ | કી.રૂ . ૧,૦૦૦ / – તથા એક મોબાઇલ ફોન નંગ- ૦૧ કી.રૂા . ૫૦૦ / – તથા રોકડ રૂા . ૧૫૦ / – એમ કુલ્લે ૧,૬૫૦ / – નાં મુદ્દામાલ સાથે આરોપીને રાઉન્ડઅપ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે. કચ્છ બ્યુરો ચીફ – રાજ રાજગોર

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: