ભરુચ ના સાંસદ ના મામલતદાર સાથે અસભ્ય વર્તન અંગે તમામ મામલતદાર કચેરી એ કાળી પટ્ટી ધારણ કરી માસ સી.એલ નું એલાન

રાપર ભરુચ ના ભાજપના સાંસદ મનસુખ વસાવા એ મામલતદાર સાથે વાણી વિલાસ વારી ભાષામાં તોછડું વર્તન કર્યું હતું ત્યારે આજે સમગ્ર રાજ્યમાં તમામ મામલતદાર કચેરી ખાતે ફરછ બજાવતા મામલતદાર અને નાયબ મામલતદારો સહિત નો તમામ સ્ટાફ કાળી પટ્ટી ધારણ કરી વિરોધ વ્યક્ત કરી ફરજ બજાવી હતી

તે અન્વયે આજે રાપર મામલતદાર કચેરી ખાતે પણ મામલતદાર કે. આર. ચૌધરી તેમજ નાયબ મામલતદારો એ કાળી પટ્ટી ધારણ કરી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો અને સાંસદ વિરુદ્ધ પગલાં લેવા માટે માગણી કરી હતી અને આવતીકાલે માસ સી.એલ પર પણ ઉતરી વિરોધ કરશે – કચ્છ બ્યુરો ચીફ – રાજ રાજગોર

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: