કચ્છ ના અંજારમાં આઠમ ના દિવસે ગાયત્રી શક્તિપીઠ માં અનેક વિધ પ્રોગ્રામ કરાયા

કચ્છ – અંજાર – આસો સુદ એકમને સોમવાર તા, ૨૬/૯/૨૦૨૨ થી આસો સુદ નોમ ને મંગળવાર તા, ૪/૧૦/૨૦૨૨ સુધી શ્રી ગાયત્રી શક્તિપીઠ નવા અંજાર મધ્યે ગાયત્રી મહાયજ્ઞ બોળી સંખ્યા પ્રમાણે હવન કુંડ રાખવામાં આવ્યા હતા. આઠમ અને નોમના ૭-૭ હવન કુંડ રાખવામાં નવ દિવસ યજ્ઞનું સંચાલન ભાવનાબેન ભાવસારે સંપન્ન કરાવ્યું હતું નવરાત્રી ની અંદર પૂશવન સંસ્કાર જન્મદિવસ સંસ્કાર લગ્ન સંસ્કાર અને અન્ન પ્રાસન સંસ્કાર કરાવવામાં આવ્યા હતા યજ્ઞની તૈયારીની વ્યવસ્થા રોજે રોજ નટુભાઈ જોશી દ્રારા કરવામા આવ્યો હતો – રીપોર્ટ બાય – હિનલ જોષી અંજાર

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: