ભાલેજ ગામમાં લઘુમતિ મોરચા દ્વારા ઇ-શ્રમ કાડઁ અને આયુષ્યમાન કાર્ડ નો કેમ્પ યોજાયો

આણંદ જિલ્લા ભાજપ લઘુમતિ મોરચા દ્વારા ઇન્દિરા નગરી ભાલેજના રહીશોને સરકારી યોજનાનો લાભ મળ્યો આણંદ જિલ્લા લઘુમતિ મોરચા દ્વારા ઇ-શ્રમ કાર્ડ તથા આયુષ્યમાન કાર્ડના કેમ્પનું આયોજન ઇન્દિરા નગરી, સ્ટેશન રોડ, ભાલેજ ખાતે રાખવામાં આવ્યો હતો. આણંદ જિલ્લા ભાજપ લઘુમતિ મોરચા મહામંત્રી ફિરોઝ મોગરીયા, કાર્યાલય મંત્રી ફારૂક ખેડાવાલા, મંત્રી ઇમરાન મન્સુરી, કારોબારી સભ્ય સૈયદ લીયાકતઅલી, ભાલેજ ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ મહેમુદમીયાં (ડોન), ડેપ્યુટી સરપંચ અનીશ મલેક હાજર રહ્યા હતા. જી.આણંદમ કાર્ડ તથા આયુષ્યમાન કાર્ડના કેમ્પનું આયોજન ઇન્દિરા નગરી, સ્ટેશન રોડ, ભાલેજ ખાતે રાખવામાં આવ્યો હતો. આણંદ જિલ્લા ભાજપ લઘુમતિ મોરચા મહામંત્રી ફિરોઝ મોગરીયા, કાર્યાલય મંત્રી ફારૂક ખેડાવાલા, મંત્રી ઇમરાન મન્સુરી, કારોબારી સભ્ય સૈયદ લીયાકતઅલી, ભાલેજ ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ મહેમુદમીયાં (ડોન), ડેપ્યુટી સરપંચ અનીશ મલેક હાજર રહ્યા હતા. રિપોર્ટર-રાહિબ શા રફિક શા દિવાન તારાપુર

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: