બહેરામપુરા અમદાવાદ  ખાતે શારદા ફાઉન્ડેશન અને માં માનવસેવા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ તરફથી

આ સેવાકીય કેમ્પમાં (બાળકો+વાલીઓ) ટોટલ ૭૦૦ થી વધારે વ્યક્તિઓએ ભાગ લીધો આયુર્વેદિક ઉકાળો તેમજ આપેલ હોમિયોપેથીક દવાઓનું વિતરણ કર્યું. રીપોટર – સુનિલ ગાંજાવાલા સુરત

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: